2001-14 - Skadereserver

Attn.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade.

ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS). Dessuten har vår aktuar beregnet IBNR-avsetningene for de enkelte årganger tilbake til 1990. I oversikten nedenfor vises det enkelte årgangsresultat. Resultatene vil ikke endre seg vesentlig frem til 31.12.2001 og vi anbefaler derfor at selskapene benytter dette tallmaterialet som grunnlag for å beregne SIN andel for 2001 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

ÅRGANG UTBETALT RBNS IBNR ANSLÅTT ÅRSRESULTAT

1990 11.295.230 300.000 347.857 11.943.087

1991 7.530.160 2.120.000 386.006 10.036.166

1992 19.201.947 4.324.999 1.411.617 24.938.563

1993 7.211.042 645.000 707.044 8.563.086

1994 3.817.008 3.040.096 891.424 7.748.528

1995 2.700.038 5.849.999 1.453.506 10.003.543

1996 3.229.627 5.145.000 1.842.418 10.217.045

1997 2.421.429 3.649.998 3.928.573 10.000.180

1998 2.627.961 2.510.000 4.862.039 10.000.000

1999 347.774 4.334.543 5.317.683 10.000.000

2000 65.026 1.460.000 8.474.974 10.000.000

2001 0 600.000 9.400.000 10.000.000

SUM 60.447.242 33.979.635 39.023.141 133.450.198

Som det fremgår av tabellen ovenfor, er det en vesentlig bedring i anslått årsresultat for de fleste årgangene sammenlignet med den vurdering som ble gjort ved utløpet av 2000. Samlet kan det inntektsføres en avviklingsgevinst på kr. 40,6 mill. Det hefter fortsatt en viss usikkerhet ved IBNR-avsetningene selv om kvaliteten på disse avsetningene nå er vesentlig bedre enn tidligere. Det er bygget inn en buffer i anslått årsresultat ved at innbetalte regresser fra uforsikrede arbeidsgivere ikke er medtatt. Disse innbetalingene utgjør samlet for alle årganger kr. 7,5 mill. Hvert selskap må gjøre avsetninger i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten i yrkesskadeforsikring for hvert år. Dersom et selskap ikke har oversikt over sin premieandel for de aktuelle årene, kan opplysninger om dette fåes ved henvendelse til Helga Kolstad i YFF (tlf. 22 04 86 05)

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør