2002-01 - Sirkulæreoversikt

Sirkulære nr. 2002-01
Til medlemmene
 
Oslo, 02.01.2002
 
OVERSIKT over YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN's sirkulærer til medlemmene i 2001
 
1/01
I. Yrkesskadeforsikringsforeningens sirkulærer 2000
II. Refusjonsordningen for trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdom/innbetaling til Rikstrygdeverket fra forsikringsselskaper som har hatt erstatningsutbetalinger i 2000
 
2/01
Avtale om regulering av yrkesskader/yrkessykdommer hvor det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet
 
3/01
Medlemsliste - Yrkesskadeforsikringsforeningen
 
4/01
Medlemsliste - Yrkesskadeforsikringsforeningen
 
5/01
Avtale om regulering av yrkesskader/yrkessykdommer hvor det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet
 
6/01
Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen
 
7/01
Protokoll fra årsmøtet
 
8/01
Medlemsliste - Yrkesskadeforsikringsforeningen
 
9/01
Båtservice Holding ASA
 
10/01
Utsendelse av sirkulærer m.v.
 
11/01
Medlemsliste - Yrkesskadeforsikringsforeningen
 
12/01
Norske Liv AS
 
13/01
AS Sveiseindustrier Construction og AS Sveiseindustrier Porsgrunn
 
14/01
Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen
 
Med hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN
Helga Kolstad