2002-04 - Workman AS

Sirkulære 2002-04

Til medlemmene:

WORKMAN AS, SIMENSBRÅTVEIEN 22 G, 1182 OSLO ORG.NR.: 974521334

Vi har fått en henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma. I den anledning tør vi be om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring for firmaet i 1998 og 1999, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 3 uker fra dags dato, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad