2002-06 - Bergen Bygg og Ark

Sirkulære 2002-06

Til medlemmene:

BERGEN BYGG OG ARKITEKTSELSKAP AS, STEINESTØV. 175, 5090 NYBORG, ORG.NR. 971002344

Vi har fått en henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma. I den anledning tør vi be om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring for firmaet i 1995, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 3 uker fra dags dato, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad