2002-07 - Merlin Engineering AS

Sirkulære 2002-07

Til medlemmene:

MERLIN ENGINEERING AS

Vi har fått en henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma; Merlin Engineering AS Lumberveien 47 Pb 8193 Vågsbygd 4676 Kristiansand Org.nr. 941513786 I den anledning ber vi om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring for firmaet i 1999, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 3 uker fra dags dato, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad