2002-11 - AS Klisjékunst EN

Sirkulære 2002-11

Til medlemmene 

AS Klisjékunst EN

Vi har fått en henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma: AS Klisjékunst EN Kong Oscars gt. 45 5017 BERGEN Orgnr.: 951 326 216 I den anledning ber vi om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring for firmaet i tiden 1990 - 1997, og i tilfelle i hvilken periode.

Vi ønsker tilbakemelding innen 3 uker fra dags dato, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad