2002-12 - SP Repro AS

Sirkulære 2002-12

Til medlemmene

SP Repro AS

Vi har fått en henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma: SP Repro AS Skuteviksboder 1 5035 BERGEN Orgnr.: 937 722 486 I den anledning ber vi om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring for firmaet i tiden 1990 - 1991, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 3 uker fra dags dato, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad