2002-14 - Prosjekthus AS

Sirkulære 2002-14

Til medlemmene

PROSJEKTHUS AS

Vi har fått en henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma: Prosjekthus AS Øvre Eiker vei 82 3048 DRAMMEN Orgnr.: 963 825 617 I den anledning ber vi om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring for firmaet i 1996, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad