2002-17 Målselv Betongindustri A/S

Sirkulære 2002-17

Til medlemmene

Oslo, 21.10.2002

Att.: Tingskade- og ansvarsavdelingene MÅLSELV BETONGINDUSTRI A/S

I forbindelse med en domstolsbehandlet sak, ber vi tingskadeavdelingene/ansvarsavdelingene undersøke om man for året 1982 har hatt tingskadedekning eller ansvarsdekning for selskapet Målselv Betongindustri A/S, 9022 Moen, org.nr. 92553485 000. I tilfelle bes oversendt kopi av forsikringsdokument/forsikringsvilkårene.

Vi anmoder om tilbakemelding, positive som negative, innen 08.11.2002.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Thomas Benestad Advokat