2002-18 - Laksevåg Boligbyggelag, Stor-Bergen Boliglag

Sirkulære 2002-18

Til medlemmene

Oslo, 25.11.2002

1. LAKSEVÅG BOLIGBYGGELAG

2. STOR-BERGEN BOLIGLAG

Vi har fått henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firmaer. I den anledning ber vi om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring i 1990, eventuelt trygghetsforsikring i 1989, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 14 dager, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad