2002-19 - Årgangsresultat

Sirkulære 2002-19

Til medlemmene Attn.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade.

Oslo, den 18. desember 2002

ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS). Dessuten er IBNR-avsetningene kalkulert for de enkelte årganger tilbake til 1990. I oversikten nedenfor vises det enkelte årgangsresultat. Resultatene vil ikke endre seg vesentlig frem til 31.12.2002 og vi anbefaler derfor at selskapene benytter dette tallmaterialet som grunnlag for å beregne sin andel for 2002 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

ÅRGANG UTBETALT RBNS IBNR ANSLÅTT ÅRSRES. TIDL. INNKALT

1990 11.352.000 3.570.000 282.000 15.204.000 15.353.000

1991 6.964.000 1.250.000 351.000 8.565.000 5.975.000

1992 18.754.000 2.495.000 1.516.000 22.765.000 14.975.000

1993 7.389.000 1.446.000 821.000 9.656.000 6.975.000

1994 4.292.000 2.168.000 857.000 7.317.000 5.000.000

1995 4.302.000 2.114.000 1.363.000 7.779.000 4.000.000

1996 4.590.000 1.925.000 1.490.000 8.005.000 5.000.000

1997 3.732.000 940.000 1.432.000 6.104.000 4.500.000

1998 2.665.000 3.060.000 1.730.000 7.455.000 3.500.000

1999 379.000 5.517.000 2.300.000 8.196.000 4.000.000

2000 95.000 3.835.000 5.314.000 9.244.000 1.000.000

2001 176.000 2.600.000 7.224.000 10.000.000 1.000.000

2002 22.000 3.749.000 8.588.000 12.359.000 0

Hvert selskap må gjøre avsetninger i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyntatt hva som allerede er innkalt.

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør