2002-20 - Sirkulæreoversikt

Sirkulære 2002-20

Til medlemmene

Oslo, 24.12.2002

OVERSIKT over YRKESSKADEDFORSIKRINGSFORENINGENs sirkulærer til medlemmene i 2002: 2002-01 Oversikt over YFFs sirkulærer til medlemmene i 2001 2002-02 YFFs medlemsliste 2002-03

Refusjonsordningen for trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdom / innbetaling til Rikstrygdeverket fra forsikringsselskaper som har hatt erstatningsutbetalinger i 2001 2002-04 Workman AS, Simensbråtveien 22 G, 1182 Oslo, org.nr.: 974521334 2002-05 Våre web-sider 2002-06 Bergen Bygg og Arkitektselskap AS, Steinestøv. 175, 5090 Nyborg, org.nr. 971002344 2002-07 Merlin Engineering AS 2002-08 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen 2002-09 YFFs medlemsliste 2002-10 Yrkesskadeforsikringsforeningens reassuransedekning av ansvar for uforsikret arbeidsgiver - terminering av XL-kontrakt 2002-11 AS Klisjékunst EN 2002-12 SP Repro AS 2002-13 Referat fra årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen 2002-14 Prosjekthus AS 2002-15 Yrkesskadeforsikringsloven § 5 - endring av praksis 2002-16 Yrkesskadeforsikringsforeningens reassuransedekning av ansvar for uforsikret arbeidsgiver - terminering av XL-kontrakt 2002-17 Målselv Betongindustri A/S 2002-18 1. Laksevåg Boligbyggelag 2. Stor-Bergen Boliglag 2002-19 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen 2002-20 Oversikt over YFFs sirkulærer til medlemmene i 2002

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad