2003-01 - Medlemsliste

Sirkulære 2003-01

Til medlemmene

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Telefon: 22 04 86 00 PB 2551 Solli Telefax: 22 56 21 16 0202 OSLO

MEDLEMSLISTE PR. 20.01.2003

Forsikringsaksjeselskapet Allianz Nordeuropa overtatt av Vesta Skadeforsikring A/S AXA Insurance plc. v/Tennant Forsikring AS - opphørt å gjelde forsikring Imagine Insurance A/S nytt medlem fra 01.01.2002 SUSAB v/Tennant Forsikring AS nytt medlem fra 01.03.2002 Navn Passiv Adresse Telefon Telefax Accent Europe v/AGIL AS PB 14 1324 LYSAKER 67 11 22 30 67 11 22 31 ACE Insurance S.A.-N.V. Stortorvet 3 0155 OSLO 22 42 93 00 22 42 93 01 AIG Europe PB 1588 Vika 0118 OSLO 22 41 69 00 22 41 98 09 AIOI Insurance Co. of Europe v/Tennant Forsikring AS PB 418 Sentrum 0103 OSLO 22 47 91 10 22 33 35 15 Aktiv Forsikring A/S Ja PB 183 Lilleaker 0216 OSLO 23 29 80 00 23 29 80 01 AXA Insurance plc. v/Tennant Forsikring AS PB 418 Sentrum 0103 OSLO 22 47 91 10 22 33 35 15 Fiskernes Gjensidige Trygdelag Pir-Senteret 7005 TRONDHEIM 73 54 58 50 73 54 58 95 Gjensidige NOR Forsikring PB 276 1326 LYSAKER 22 96 80 00 22 96 92 00 If Skadeförsäkrings AB v/If Skadeforsikring NUF PB 240 1326 LYSAKER 02400 67 84 02 10 Imagine Insurance A/S Grønningen 25 1270 København K Danmark + 45 4464 0044 + 45 4464 0043 Industriforsikring a.s 0240 OSLO 22 53 21 00 22 53 21 27 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig PB 235 Sentrum 0103 OSLO 815 59 115 22 82 89 01 KLP Skadeforsikring AS PB 1733 Vika 0121 OSLO 22 03 35 00 22 03 36 00 Lloyds v/Vital Skade AS PB 250 1326 LYSAKER 67 83 45 00 67 83 45 01 Les Mutuelles de Mans Assurances /AGIL AS PB 14 1324 LYSAKER 67 11 22 30 67 11 22 31 NEFO Fender Forsikring AS PB 490 1327 LYSAKER 67 83 29 90 67 83 29 99 Oslo Forsikring AS PB 1529 Vika 0119 OSLO 22 01 47 00 22 01 47 01 Sjøtrygdgruppen Gjensidig Forsikring Ja PB 10 5001 BERGEN 55 31 49 60 55 31 19 94 SpareBank 1 Skadeforsikring AS PB 778 Sentrum 0106 OSLO 21 02 00 00 21 02 00 02 Statnett Forsikring AS PB 5192 Maj. 0302 OSLO 22 52 70 00 22 52 70 01 Försäkringsaktiebolaget SUSAB V/Tennant Forsikring AS PB 418 Sentrum 0103 OSLO 22 47 91 10 22 33 35 15 Telenor Forsikring AS Snarøyvn. 30 D 1331 FORNEBU 67 89 00 00 96 21 23 62 Terra Skadeforsikring AS PB 332 2303 HAMAR 62 55 07 00 62 55 07 01 The Tokio Marine LTD. v/Citius Insurance AS Ja PB 170 Skøyen 0212 OSLO 22 12 80 00 22 12 80 08 Trygg-Hansa Försäkrings AB v/Trygg-Hansa Forsikring NUF PB 523 Skøyen 0214 OSLO 23 08 45 00 23 08 45 02 Vesta Skadeforsikring A/S 5020 BERGEN 55 17 10 00 55 17 18 99 Vital Forsikring ASA 5020 BERGEN 55 17 80 90 55 17 80 09 Zürich Forsikring PB 633 Skøyen 0214 OSLO 22 87 90 00 22 87 91 10 Oslo, 20.01.2003 HK