2003-04 - VBK Karosseri Horten

Sirkulære 2003-04

Til medlemmene

Oslo, 20.02.2003

Org.nr. Navn 984712995 VBK KAROSSERI HORTEN AS 979340192 VBK TRANSPORT INTERIØR AS 981225600 VBK TRANSPORT INTERIØR ENGINEERING AS VBK HORTEN VESTFOLD BIL OG KAROSSERI HORTEN

Vi har fått henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma. I den anledning ber vi om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 14 dager, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad