2003-05 - Kleve-Diesel AS

Sirkulære 2003-05

Til medlemmene

Oslo, 11.03.2003

KLEVE-DIESEL AS, LADEVEIEN 18, 7041 TRONDHEIM ORG.NR.: 934 925 505

Vi har fått en henvendelse vedrørende yrkesskade i ovennevnte firma. I den anledning ber vi om å få oppgitt om Deres selskap har tegnet yrkesskadeforsikring, og i tilfelle i hvilken periode. Vi ønsker tilbakemelding innen 14 dager, både bekreftende og benektende.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad