2003-06 - Årsmøte

Sirkulære 2003-06

Til medlemmene

Oslo, 18. mars 2003

SIRKULÆRET MED VEDLEGG ER SENDT UT PR. POST TIL MEDLEMSSELSKAPENE INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes onsdag 2. april 2003 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.

DAGSORDEN

1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2002 Årsberetningen følger vedlagt.

2. Valg av medlemmer til styret Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som har fungert som valgkomité.

3. Eventuelt

 

Oslo, den 18. mars 2003

Styret