2003-07 - YFFs medlemsliste

Sirkulære 2003-07

Til medlemmene

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Telefon: 22 04 86 00 PB 2551 Solli Telefax: 22 56 21 16 0202

OSLO MEDLEMSLISTE PR. 15.12.2003

Nye medlemmer

Landbruksforsikring AS - fra 01.01.2003

Kvaerner Insurance - fra 01.07.2003

Storebrand Livsforsikring AS - 05.09.2003

Navneendring NEFO Fender Forsikring AS - endret til NEMI -

Norway Energy & Marine Insurance ASA fra 01.10.03 Navn Passiv Adresse Telefon Telefax

Accent Europe v/AGIL AS PB 14 1324 LYSAKER 67 11 22 30 67 11 22 31

ACE Insurance S.A.-N.V. Stortorvet 3 0155 OSLO 22 42 93 00 22 42 93 01

AIG Europe PB 1588 Vika 0118 OSLO 22 41 69 00 22 41 98 09

AIOI Insurance Co. of Europe v/Tennant Assuranse AS PB 418 Sentrum 0103 OSLO 22 47 91 10 22 33 35 15

Fiskernes Gjensidige Trygdelag Pir-Senteret 7462 TRONDHEIM 73 54 58 50 73 54 58 95

Gjensidige NOR Forsikring PB 276 1326 LYSAKER 22 96 80 00 22 96 92 00

If Skadeförsäkrings AB v/If Skadeforsikring NUF PB 240 1326 LYSAKER 02400 67 84 02 10

Imagine Insurance A/S v/Sigma Re, Christian Johannessen Universitetsgt. 14 0164 OSLO 23 25 60 83 23 25 60 88

Industriforsikring a.s 0240 OSLO 22 53 21 00 22 53 21 27

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig PB 235 Sentrum 0103 OSLO 815 59 115 22 82 89 01

KLP Skadeforsikring AS PB 1733 Vika 0121 OSLO 22 03 35 00 22 03 36 00

Kvaerner Insurance PB 434 1327 LYSAKER 67 51 34 50 67 51 34 60

Landbruksforsikring AS PB 9347 Grønland 0135 OSLO 22 05 46 30 22 17 23 11

Lloyds v/Vital Skade AS PB 250 1326 LYSAKER 67 83 45 00 67 83 45 01

Les Mutuelles de Mans Assurances /AGIL AS PB 14 1324 LYSAKER 67 11 22 30 67 11 22 31

NEMI - Norway Energy & Marine Insurance ASA PB 490 1327 LYSAKER 67 83 29 90 67 83 29 99

Oslo Forsikring AS PB 1529 Vika 0119 OSLO 22 01 47 00 22 01 47 01

Sjøtrygdgruppen Gjensidig Forsikring Ja PB 10 5001 BERGEN 55 31 49 60 55 31 19 94

SpareBank 1 Skadeforsikring AS PB 778 Sentrum 0106 OSLO 21 02 50 50 21 02 89 23

Statnett Forsikring AS PB 5192 Maj. 0302 OSLO 22 52 70 00 22 52 70 01

Storebrand Livsforsikring AS PB 1380 Vika 0114 OSLO 22 31 50 50 22 31 57 90

Tennant Forsikring nuf PB 418 Sentrum 0103 OSLO 22 47 91 10 22 33 35 15

Telenor Forsikring AS Snarøyvn. 30 D 1331 FORNEBU 67 89 00 00 96 21 23 62

Terra Skadeforsikring AS PB 332 2303 HAMAR 62 55 07 00 62 55 07 01

The Tokio Marine LTD. v/Citius Insurance AS Ja PB 170 Skøyen 0212 OSLO 22 12 80 00 22 12 80 08

Trygg-Hansa Försäkrings AB v/Trygg-Hansa Forsikring NUF PB 523 Skøyen 0214 OSLO 23 08 45 00 23 08 45 02

Vesta Skadeforsikring A/S 5020 BERGEN 55 17 10 00 55 17 18 99

Vital Forsikring ASA 5020 BERGEN 55 17 80 90 55 17 80 09

Zürich Forsikring PB 633 Skøyen 0214 OSLO 22 87 90 00 22 87 91 10