2003-08 - Årsresultat for YFF

Sirkulære 2003 -08

Til medlemmene Attn.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje Yrkesskade

Oslo, 18. desember 2003

ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS). IBNR-avsetningene er nå under vurdering av vår aktuar. I tabellen nedenfor, som viser det enkelte årgangsresultatet, er de foreløpige resultat av vår aktuars vurderinger brukt.

I tabellen er det ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger slik at de foreløpige resultatene kan karakteriseres som konservativt anslått. De kan imidlertid benyttes av de selskapene som allerede nå har behov for å beregne sin andel for 2003 for deltagelse i det erstatningsansvar Yrkesskadeforsikringsforeningen har for uforsikret arbeidsgiver. De endelige tall vil være klare innen 15. januar 2004.

ÅRGANG UTBETALT RBNS IBNR ANSLÅTT ÅRSRES. TIDLIGERE INNKALT

1990 13.381.000 10.700.000 500.000 24.631.000 15.353.000

1991 8.275.000 3.750.000 500.000 12.525.000 7.975.000

1992 20.492.000 960.000 1.000.000 22.452.000 18.975.000

1993 7.667.000 1.500.000 1.000.000 10.167.000 6.975.000

1994 5.449.000 2.208.000 2.000.000 9.657.000 5.000.000

1995 7.068.000 1.500.000 2.000.000 10.568.000 5.000.000

1996 5.182.000 1.050.000 3.000.000 9.232.000 6.000.000

1997 6.365.000 1.880.000 3.000.000 11.245.000 7.500.000

1998 2.734.000 1.100.000 3.500.000 7.334.000 3.500.000

1999 2.358.000 6.953.000 3.500.000 12.811.000 4.000.000

2000 514.000 8.775.000 4.000.000 13.289.000 1.000.000

2001 198.000 2.050.000 8.000.000 10.248.000 1.000.000

2002 1.224.000 9.003.000 7.000.000 17.227.000 0

2003 1.211.000 2.580.000 10.000.000 13.791.000 0

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er tallene per 31.12.2002 som viser kr. 1.974.690.000.

 

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør