2003-09 - Navneendring

Sirkulære 2003-09

Til medlemmene

Oslo, 19.12.2003

NAVNEENDRING

Fra Lloyds v/Vital Skade er vi blitt orientert om at fra 01.01.2004 har selskapet endret navn til: VITAL SKADE v/Gj.NOR (Kode 71)

 

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad