2004 - 03 - Innkallelse til Årsmøte

Sirkulære nr. 2004 - 03

Til medlemmene:

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes torsdag 1. april 2004 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo. DAGSORDEN 1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2003 Årsberetningen følger vedlagt. 2. Valg av medlemmer til styret Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som har fungert som valgkomité.