2004-02 - Årgangsresultat

Sirkulære 2004-02

Til medlemmene Oslo, 16.01.2004

Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Under henvisning til Sirkulære nr. 2003-08 datert 18. desember 2003, gis nedenfor de endelige tallene for Yrkesskadeforsikringsforeningen slik som de vil fremkomme i note til regnskapet.

ÅRGANG UTBET. RBNS IBNR SUM

1990 9820 12201 300 22321

1991 8309 3770 360 12439

1992 17057 970 860 18887

1993 6320 1500 550 8370

1994 4746 2218 680 7644 1

995 5610 1500 950 8060

1996 4839 240 875 5954

1997 5572 1740 1500 8812

1998 2640 1100 850 4590

1999 2287 6316 2600 11203

2000 466 8925 3500 12891

2001 631 1360 7800 9791

2002 1601 9558 3800 14959

2003 56 2553 10700 13309

SUM 69954 53951 35325 159230

 

Med vennlig hilsen

 

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør