2005

2005-03 Uforsikrede arbeidsgivere

Til poliseansvarlig i forsikringsselskaper som tegner yrkesskadeforsikring og forsikringsmeglere som megler slik forretning til utlandet. Oslo, den 13. desember 2005 Uforsikrede arbeidsgivere Oppsummering Innsamling av opplysninger om arbeidsgivere som har tegnet yrkesskadeforsikring. Forsikringsselskaper sender Yrkesskadeforsikringsforeningen oversikt i excel-format over...