2005-01 Refusjonsordningen for trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdom

Sirkulære 2005-01

Til medlemmene

 

Oslo, 10.02.2005

REFUSJONSORDNINGEN FOR TRYGDEUTGIFTER VED YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM / INNBETALING TIL RIKSTRYGDEVERKET FRA FORSIKRINGSSELSKAPER SOM HAR HATT ERSTATNINGSUTBETALINGER I 2004

Vi minner om at innbetaling til Rikstrygdeverket har forfall 28.02.2005.

Brev til selskapene sendes ut etter hvert som vi mottar oppgaver fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.

 

 

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

 

Wenche Bekkevold