2006-01 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære nr. 2006 - 01

Til medlemmene:

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes tirsdag 18. april 2006 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.

DAGSORDEN

  1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2005. Årsberetningen følger vedlagt.
  2. Valg av medlemmer til styret. Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som er valgkomité.