2007-01 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære nr. 2007 - 01

Til medlemmene:

Oslo, den 30. mars 2007

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN
 
Årsmøtet avholdes torsdag 26. april 2007 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.
 
DAGSORDEN
  1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2006. Årsberetningen følger vedlagt.
  2.  Valg av medlemmer til styret. Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som er valgkomité.
  3. Endring i vedtektene . Se vedlagt innstilling fra styret
Styret