2008

2008 - 04 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære 2008-04 ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig  for bransje Yrkesskade Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS) og  IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Det...

2008 - 03 YFF funksjonsutsetter skadebehandlingen til Van Ameyde Norway AS fra 01. januar 2009

YFFs styre har besluttet å funksjonsutsette YFFs skadeoppgjørsfunksjon med unntak for kasteballsaker som fortsatt skal behandles av YFF. Etter en anbudsrunde med 5 tilbydere, besluttet styret å tildele oppdraget til Van Ameyde Norway AS. YFF vil fremdeles stå som ansvarlig for all skadebehandling og YFFs skadeoppgjørspolicy og servicemål vil bli ivaretatt. Ordningen vil tre ...

2008-02 Protokoll fra årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Til medlemmene Protokoll fra årsmøtet i YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN. År 2008, den 17. april ble årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen avholdt i dens lokaler i Finansnæringens Hus i Oslo. Til stede: Styrets medlemmer: Paal Adam, Olav Alstad, Erling Falk, Atle Vie, Lars Fritzø, Mari-Ann Wetrum og Øyvind Flatner. Dessuten møtte adm. direktør Jan Gunnar Knudsen. Møtet bl...

2008-01 Innkalling til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Til medlemmene           INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Årsmøtet avholdes torsdag 17. april 2008 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.                                                           DAGSORDEN 1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2007     Årsberetningen følger vedlagt. 2. Valg av medlemmer til styret     Se...