2008-01 Innkalling til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Til medlemmene


         

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes torsdag 17. april 2008 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.


                                                          DAGSORDEN


1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2007
    Årsberetningen følger vedlagt.

2. Valg av medlemmer til styret
    Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som er
    valgkomité.

  
                                         Oslo, den 28. mars 2008


                                                         Styret