2009

2009-03 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære 2009-03 ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje Yrkesskade Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS) og  IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Det...

2009-02 Protokoll fra årsmøtet i YFF

Sirkulære nr. 2009-02 Her finner du protokollen fra årsmøtet i Yrkesskadeforsikringsforeningen. Med hilsen YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Elisabeth Broch  

2009-01 Innkallelse til årsmøte i YFF

Sirkulære nr. 2009-01 INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Årsmøtet avholdes torsdag 23. april 2009 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo. DAGSORDEN 1. Godkjennelse av årsberetning egnskap for 2008     Årsberetningen følger vedlagt. 2. Valg av medlemmer til styret     Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som er    ...