2009-01 Innkallelse til årsmøte i YFF

Sirkulære nr. 2009-01

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes torsdag 23. april 2009 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.

DAGSORDEN

1. Godkjennelse av årsberetning egnskap for 2008
    Årsberetningen følger vedlagt.


2. Valg av medlemmer til styret
    Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som er
    valgkomité.

 Oslo, den 1. april 2009

Styret