2010

2010-04 Kasteballavtalen-selskapstilslutning ny avtale

Sirkulære 2010-04 Kasteballavtalen – selskapstilslutning ny avtale Med bakgrunn i beslutning i Fagutvalgt personskade (FUP) 03.12.09 er kasteballavtalen tilføyd ny ordlyd under avtalens pkt.3: Dersom saken ved melding til et yrkesskadeforsikringsselskap eller YFF ikke allerede er foreldet, suspenderes løpende foreldelsesfrister overfor de selskaper som har tiltrådt avtalen...

2010-03 Kasteballavtalen-endring og ajourføring

Sirkulære nr. 2010-03        Kasteballavtalen – endring og ajourføring Kasteballavtalen trådte i kraft 01.02.2001 og flere av våre medlemmer har tiltrådt denne på forskjellige tidspunkt.   Endring - suspensjon av foreldelse Med bakgrunn i beslutning i Fagutvalg personskade (FUP) 03.12.09 er kasteballavtalen tilføyd følgende ny ordlyd under avtalens pkt 3.: Dersom saken ved...

2010-02 Protokoll fra årsmøte i YFF

Sirkulære  2010-02 Protokoll fra årsmøte i YFF Her finner du protokollen fra årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen.   Med hilsen YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Elisabeth Broch   Årsmøteprotokoll YFF 22.04.10.pdf

2010-01 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Til medlemmene           INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Årsmøtet avholdes torsdag 22. april 2010 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.                                      DAGSORDEN 1.   Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2009        Årsberetningen og regnskap følger vedlagt. 2.    Valg av medlemmer til styret        Se...