2010-01 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Til medlemmene

         

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes torsdag 22. april 2010 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.


                                     DAGSORDEN


1.   Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2009
       Årsberetningen og regnskap følger vedlagt.

2.    Valg av medlemmer til styret
       Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som er
       valgkomité.

3.    Valg av revisor
       Se vedlagte innstilling fra styret.

 


                                Oslo, 7. april 2010


                                      Styret

Her er vedleggene