2011

2011-05 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i YFF

Til medlemmene   Her finner du protokollen fra ekstraordinært årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen.   Protokoll ekstraordinært årsmøte YFF 12.10.2011.pdf   Med hilsen YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Elisabeth Broch                                

2011-04 Innkallelse til ekstraordinært årsmøte i Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

Til medlemmene De ekstraordinære årsmøter avholdes onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt.2, Oslo, møterom 109. DAGSORDEN: Valg av nytt styremedlem i TFF og YFF Styret består i dag av styreleder og 5 styremedlemmer og har følgende sammensetning: • Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder • Margrethe Aflangrud, If...

2011-03 Protokoll fra årsmøte i YFF

Sirkulære 2011-03 Protokoll fra årsmøte i YFF Her finner du protokollen fra årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen. Årsmøteprotokoll YFF 27.04.2011.pdf     Med hilsen YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Elisabeth Broch  

2011-02 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

        INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN Årsmøtet avholdes onsdag 27. april 2011 kl. 11.00 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 109.                                                                DAGSORDEN 1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2010    Årsberetningen og regnskap følger vedlagt. 2. Valg av medlemmer til styret...

2011-01 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade Skadereservene for løpende skader (RBNS) og IBNR-avsetningene er gjennomgått og vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og...