2011-02 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

       
INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes onsdag 27. april 2011 kl. 11.00 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 109.


                                                               DAGSORDEN


1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2010
   Årsberetningen og regnskap følger vedlagt.

2. Valg av medlemmer til styret
   Styret har i øyeblikket følgende sammensetning:
      • Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder (ikke på valg i 2011)
      • Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring (Observatør)
      • Marianne Sundvall, Gjensidige Forsikring (på valg i 2011)
      • Atle Vie, Tryg Forsikring, (ikke på valg i 2011)
      • Benedikte Vinjum, Protector Forsikring (ikke på valg i 2011)
      • Henning Østrem, Sparebank1 Forsikring (på valg i 2011)


Bransjestyre risiko og skade foreslår som valgkomité overfor foreningenes årsmøter at følgende personer velges:
      • Marianne Sundvall, Gjensidige Forsikring, velges for 2 år
      • Henning Østrem, Sparebank1 Skadeforsikring, velges for 2 år
      • Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring, velges for 1 år


3. Valg av revisor
    Revisor for 2010 har vært BDO v/statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland.

    Styret foreslår gjenvalg.

 


                                                         Oslo, 7. april 2011

                                                                   Styret

 

For å laste ned vedlegg til sirkulæret gå til yff.no  Login: yrkfo/halden

Årsberetning, regnskap og revisorberetning YFF2010.pdf