2011-03 Protokoll fra årsmøte i YFF

Sirkulære 2011-03 Protokoll fra årsmøte i YFF

Her finner du protokollen fra årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Årsmøteprotokoll YFF 27.04.2011.pdf 

 

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Elisabeth Broch