2011-05 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i YFF

Til medlemmene

 

Her finner du protokollen fra ekstraordinært årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

 

Protokoll ekstraordinært årsmøte YFF 12.10.2011.pdf

 

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Elisabeth Broch