2012

2012-02 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforskringsforeningen

Årsmøtet avholdes torsdag 19. april 2012 kl. 11.00 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt.2, Oslo, møterom 401. DAGSORDEN 1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2011 Årsberetningen og regnskap følger vedlagt. 2. Valg av medlemmer til styret Styret i YFF har i øyeblikket følgende sammensetning: Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder (på valg i...

2012-01 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade Skadereservene for løpende skader (RBNS) og IBNR-avsetningene er gjennomgått og vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og...