2012-02 Innkallelse til årsmøte i Yrkesskadeforskringsforeningen


Årsmøtet avholdes torsdag 19. april 2012 kl. 11.00 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt.2, Oslo, møterom 401.


DAGSORDEN

1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2011
Årsberetningen og regnskap følger vedlagt.

2. Valg av medlemmer til styret
Styret i YFF har i øyeblikket følgende sammensetning:

 • Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder (på valg i 2012)
 • Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring (på valg i 2012)
 • Marianne Sundvall, Gjensidige Forsikring (ikke på valg i 2012)
 • Tom Sørli, Codan Forsikring (ikke på valg i 2012)
 • Atle Vie, Tryg Forsikring, (på valg i 2012)
 • Benedikte Vinjum, Protector Forsikring (trer ut av styret)
 • Henning Østrem, Sparebank1 Forsikring (ikke på valg i 2012)

Bransjestyre risiko og skade foreslår som valgkomité overfor foreningens årsmøte at følgende personer velges:

 • Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder, velges for 2 år
 • Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring, velges for 2 år
 • Atle Vie, Tryg Forsikring, velges for 2 år
 • Egil Rollheim, DNB Skadeforsikring, velges for 2 år

3. Valg av revisor
Revisor for 2011 har vært BDO v/statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland.
Styret foreslår gjenvalg.

Oslo, 29. mars 2012
Styret

Årsberetning, regnskap og revisorberetning YFF 2011