2013

2013 - 5 Ny agent for YFF

Fra og med 01.01.2014 tar Riisa & Co over som Yrkesskadeforsikringsforeningens agent og vil ta saksbehandling av YFF-saker. Kasteballsaker skal behandles av advokat Børre Lid.