2013 - 2 Protokoll fra årsmøtet

Det har vært avholdt årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Protokollen ligger vedlagt som pdf-dokument.