2013 - 5 Ny agent for YFF


Fra og med 01.01.2014 tar Riisa & Co over som Yrkesskadeforsikringsforeningens agent og vil ta saksbehandling av YFF-saker. Kasteballsaker skal behandles av advokat Børre Lid.

Etter en anbudsrunde i høst har Riisa & Co/BACH fått tilslag på sitt tilbud, og kommer til å ta over saksbehandlingen for YFF som vår agent.

Erstatningskrav mot YFF skal sendes direkte til agent Riisa & Co. Kasteballsaker (saker som behandles jfr. Kasteballavtalen) skal sendes til Advokat Børre Lid.

Kontaktinfo ved skade

YFF c/o Riisa & Co
Postboks 3119 Elisenberg
0207 Oslo
E-post: riisa.mail@riisa.no
Telefon: 22 12 15 70
Faks: 22 12 15 99

Kontaktinfo ved kasteballsaker

YFF c/o Advokat Børrre Lid
Postboks 28 Smestad
0309 Oslo
E-post: advokat@b-lid.no
Telefon: 21 66 11 22
Faks: 21 66 57 40

 

YFF | tff@fno.no | Tlf. 23 28 42 00