2014

2014 - 2 Protokoll fra årsmøtet

  Det har vært avholdt årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen. Protokollen ligger vedlagt som pdf-dokument. Vedlagt ligger også revisors beretning.