2014 - 1 Innkalling til årsmøte


Årsmøtet avholdes fredag 25. april 2014 kl. 10.15 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 109.

DAGSORDEN

  1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2013
    Årsberetningen og regnskap følger vedlagt.
  2. Valg av medlemmer til styret

Styret har i dag følgende sammensetning:

-           Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder, (på valg, og trer ut av styret)

-           Marianne Sundvall, Sparebank1 Forsikring, nestleder (ikke på valg i 2014)

-           Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring, (på valg)

-           Egil Rollheim, DNB Skadeforsikring, (på valg)

-           Tom Sørli, Codan Forsikring, (ikke på valg i 2014)

-           Atle Vie, Tryg Forsikring, (på valg)

-           Erlend Willand-Evensen, Gjensidige Forsikring (ikke på valg i 2014)

 

Bransjestyre risiko og skade foreslår som valgkomité for årsmøtet i Yrkesskadeforsikringsforeningen, at følgende ny styresammensetning:

-           Marianne Sundvall, Sparebank1 Forsikring, leder (Velges for 2 år frem til 2016)

-           Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring. ( Gjenvalg, velges for 2 år frem til 2016)

-           Tom Sørli, Codan Forsikring. (Frem til 2015)

-           Atle Vie, Tryg Forsikring. (Gjenvalg, velges for 2 år frem til 2016)

-           Erlend Willand-Evensen, Gjensidige Forsikring. (frem til 2015)

-           Tor Åge Schei, Protector forsikring. (Ny, velges for 2 år frem til 2016)

-           Lars Døviken, Nemi forsikring. (Ny, velges for 2 år frem til 2016)

 

        3.     Valg av revisor
                 Revisor for 2013 har vært BDO v/statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland.
                 Styret foreslår at ny revisor, Ernst & Young, velges.

 

Møtedeltakelse bes meldt på forhånd til tff@fno.no innen 10. april 2014.

 

 

Oslo, 4. april 2014
Styret