2015

2015 - 3 Protokoll fra årsmøtet

Det har vært avholdt årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen. Protokollen ligger vedlagt som pdf-dokument. Vedlagt ligger også revisors beretning.

2015 - 2 Innkalling til årsmøte

  Årsmøtet avholdes onsdag 29. april 2015 kl. 10.25 (umiddelbart etter årsmøtet i TFF) i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 104.