2015 - 2 Innkalling til årsmøte

 

Årsmøtet avholdes onsdag 29. april 2015 kl. 10.25 (umiddelbart etter årsmøtet i TFF) i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 104.

DAGSORDEN

1.       Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2014
Årsberetningen og regnskap følger vedlagt.

 

2.       Databehandleravtale – kasteballsaker, jf. vedlegg

 

3.       Feilinnberetning av premie, jf. vedlegg

 

4.        Valg av medlemmer til styret

Styret har i dag følgende sammensetning:

-           Marianne Sundvall, Sparebank1 Forsikring, leder (ikke på valg)

-           Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring. (ikke på valg)

-           Tom Sørli, Codan Forsikring. (På valg 2015)

-           Atle Vie, Tryg Forsikring. (ikke på valg)

-           Erlend Willand-Evensen, Gjensidige Forsikring. (På valg 2015)

-           Tor Åge Schei, Protector forsikring. (ikke på valg)

-           Lars Døviken, Nemi forsikring. (ikke på valg)

-            

Bransjestyre risiko og skade foreslår som valgkomité for årsmøtet i Yrkesskadeforsikringsforeningen, følgende ny styresammensetning:

-           Marianne Sundvall, Sparebank1 Forsikring, leder (frem til 2016)

-           Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring. (frem til 2016)

-           Tom Sørli, Codan Forsikring. (Gjenvalg, velges for 2 år frem til 2017)

-           Atle Vie, Tryg Forsikring. (frem til 2016)

-           Erlend Willand-Evensen, Gjensidige Forsikring. (Gjenvalg, velges for 2 år frem til 2017)

-           Tor Åge Schei, Protector forsikring. (frem til 2016)

-           Lars Døviken, Nemi forsikring. (frem til 2016)

 

5.       Valg av revisor
Revisor for 2014 har vært Ernst & Young v/statsautorisert revisor  Øystein Grønsveen Olsrud. Styret foreslår at revisor gjenvelges.

 

Møtedeltakelse bes meldt på forhånd til tff@fno.no innen 22. april 2015. Vennligst angi navn på deltaker og selskap.

 

Oslo, 14. april 2015
Styret