2017

2017 - 1 Innkalling til årsmøte

NR 1/2017

Årsmøtet avholdes onsdag 26. april 2017 kl. 10.15 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 103. Møtedeltakelse, navn på deltaker og selskap, bes meldt på forhånd til yff@finansnorge.no innen utløpet av 21. april 2017 .