NR 1/2017

2017 - 1 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes onsdag 26. april 2017 kl. 10.15 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 103.

Møtedeltakelse, navn på deltaker og selskap, bes meldt på forhånd til yff@finansnorge.no innen utløpet av 21. april 2017.

DAGSORDEN

1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2016
Årsberetningen og regnskap er tilgjengelig som vedlegg.

2. Valg av medlemmer til styret

Bransjestyre risiko og skade som valgkomité for årsmøtet i Yrkesskadeforsikringsforeningen, foreslår følgende styresammensetning:

  • Tor Åge Schei, Protector Forsikring (perioden 2016 – 2018) – ikke på valg
  • Ole Petter Holthe, DNB Livsforsikring (perioden 2016 – 2018) – ikke på valgt
  • Tone Sejnæs Eilertsen, Gjensidige Forsikring (perioden 2016 – 2018) – ikke på valg
  • Terje Rustad, Sparebank 1 Forsikring (perioden 2017 – 2019) – på valg
  • Giske F. Smedvik, Tryg Forsikring (perioden 2017 - 2019) – på valg
  • Truls Nygaard, If Skadeforsikring (perioden 2017 – 2019) – foreslått som ny

 
Tor Åge Schei (Protector Forsikring) foreslås som ny leder, da Margrethe Aflangrud ikke ønsker gjenvalg.

 3. Valg av revisor
Revisor for 2016 har vært Ernst & Young.

Styret foreslår at revisor gjenvelges.

 

Oslo, 7. april 2017
Styret