Kontakt

Besøksadresse

Hansteens gate 2
4.etg.
0253 Oslo

E-post: yff@finansnorge.no
Telefon: 23 28 42 00
Telefax: 22 56 21 16

Postadresse

Yrkesskadeforsikringsforeningen
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo

Erstatningskrav mot YFF sendes

Yrkesskadeforsikringsforeningen
c/o Riisa & Co
Postboks 3119 Elisenberg
0207  OSLO

E-post: yff@riisa.no
Telefon: 22 12 15 70
Faks: 22 12 15 99