Publisert:

Alpha Insurance

Ved kjennelse 8. mai 2018 ble Alpha Insurance AS (dansk forsikringsselskap) erklært konkurs. YFF er ikke ansvarlig for å behandle krav som følge av denne konkursen.

YFF har fått flere spørsmål fra intresserte parter som har krav mot Alpha Insurance AS. YFF er imidlertid ikke ansvarlig for krav som følge av konkursen, og vi henviser derfor kravstillere til å kontakte konkursboet.

Bobestyrer er advokat Boris Frederiksen i advokatfirma Poul Schmith. Nærmere opplysninger om meldefrister for yrkesskadekrav og tilleggsdekninger, boets fremdrift etc kan man få ved henvendelse dit.

Adr: Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

www.poulschmith.dk

Garantiordninger
I følge Den Danske Garantifonds oppfatning er yrkesskader ikke omfattet av fondets dekningsområde etter dansk rett. 

Krav etter yrkesskade er også unntatt i den norske garantiordningen - les mer om denne på www.garantiordningen.no