Tiltrådte selskaper

Følgende selskaper har tiltrådt avtalen

DNB Livsforsikring ASA

Codan Forsikring AS

Eika Forsikring AS

Enterprise Insurance Company plc. c/o Crawford & Company (Norway) AS

Euro Accident Liv

Frende Skadeforsikring

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring 

Industriforsikring AS

International Insurance Company of Hannover LTD c/o HSH Forsikringskontor

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

KLP Skadeforsikring AS

KNIF Trygghet Forsikring AS (tiltrådt 10.10.2017)

Landbruksforsikring AS

Lloyd's c/o QBE  Syndicate 1886

Ly Forsikring AS (tiltrådt fra 04.10.2013)

Møretrygd Gjensidig Forsikring (tiltrådt fra 01.01.2017)

NEMI Forsikring AS

OBOS Skadeforsikring AS

Oslo Pensjonsforsikring AS

Protector Forsikring ASA

QBE Europe SA/NV (tiltrådt fra 01.05.2020)

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig (tiltrådt fra 01.01.2015)

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Storebrand Livsforsikring AS (tiltrådt 08.01.2013)

Telenor Forsikring AS

Tokio Marine Kiln Syndicates Limited (tiltrådt 08.04.2018)

Troll Forsikring AS (tiltrådt fra 01.01.2014)

Tryg Forsikring

Unison Forsikring ASA (en del av Sparebank 1)

W.R. Berkley Insurance Nordic