Besøksadresse

Hansteens gate 2
Oslo

Postadresse

Yrkesskadeforsikringsforeningen
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo

E-post

Telefon

23 28 42 00

Erstatningskrav mot YFF sendes

Yrkesskadeforsikringsforeningen
c/o Riisa & Co
Postboks 3119 Elisenberg
0207  OSLO

E-post

Telefon

22 12 15 70